Voor een optimale werking kan deze site cookies op uw systeem installeren.

GDPR (verwerking persoonlijke gegevens)

 

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, vrij vertaald als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze richtlijn reguleert het opslaan van persoonlijke gegevens van Europese burgers en gaat in op 25 mei 2018. Om aan GDPR te voldoen, moet onze club van elk lid, ouder of vrijwilliger de toestemming hebben om zijn of haar gegevens te bewaren, moeten we kunnen garanderen dat deze gegevens goed beschermd en correct zijn en moet het transparant zijn voor elke betrokken persoon welke gegevens van hem of haar worden bijgehouden. Dit houdt in dat elk lid, ouder of vrijwilliger in de mogelijkheid moet zijn om zijn of haar gegevens te consulteren, aan te passen of te verwijderen (the right to be forgotten).

Onze leden geven toestemming dat alle opgevraagde gegevens door de club gebruikt mogen worden voor de hoogstnoodzakelijke doeleinden. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een centrale database en zullen nooit aan derden worden doorgegeven of openbaar gebruikt worden. Dit alles volgens de gangbare GDPR-wetgeving.

Onze leden geven bij aansluiting toestemming tot gebruik van audio en visueel materiaal, waar de betrokken persoon opstaat. Dit in overeenstemming met de wet op de privacy op gebruik van audio en visueel materiaal. Indien u dit recht wil herzien gelieve het secretariaat te contacteren.

Elk lid is verplicht wijzigingen van de opgevraagde gegevens steeds te melden aan het secretariaat, of zelf aan te passen via Volley Vlaanderen.

De gegevens worden enkel bijgehouden zolang de lidmaatschapsperiode loopt + 2 jaar (voor het geval een lid wil herinschrijven).

Als sportclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen het bovenstaande, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het secretariaat.

 

Ondertekend door het algemeen bestuur