Voor een optimale werking kan deze site cookies op uw systeem installeren.

Visie jeugdwerking VC Heist Delhaize Herenthout

 

 1. VCHH heeft als primaire doelstelling om de jeugd op een gezonde, verantwoorde manier en in een geest van fair-play de volleybalsport te laten beoefenen.
 2. Een degelijke opleiding geven is hiervoor primordiaal en veel belangrijker dan winst of verlies van een wedstrijd. Door wekelijks te trainen en tijdens het weekend te spelen kunnen kinderen en jongeren de basis leggen voor een sportief en gezond lichaam. Ze ontdekken hun betere kwaliteiten en leren omgaan met hun beperkingen. Ze leren medespelers en tegenstrevers te respecteren. De sportieve opleiding staat hierbij centraal, maar er is ook aandacht voor discipline, motivatie en karaktervorming aangezien deze aspecten mee de volleybalkwaliteit van de speler zullen bepalen.
 3. In VCHH tellen alle kinderen mee en krijgt iedereen de nodige aandacht ongeacht hun talent.
  • Iedereen speelt in een groep op zijn niveau, waar we met dat laatste als club rekening houden bij ploegindelingen.
   • Trainingsgroepen kunnen dan ook bestaat uit verschillen ploegen over de leeftijdscategorieën heen
  • Iedereen krijgt de kans om wekelijks te trainen vanaf U9.
  • Gemotiveerde kinderen krijgen mogelijks de kans op extra trainingen, indien daar mogelijkheden toe bestaan.
 4. Sommige ploegen trainen mogelijks meer als anderen, hier kan echter geen discussie over bestaan. Dit is vaak onder impuls van de begeleidende trainer en kan alleen maar toegejuichd worden.
 5. VCHH weigert mee te doen aan de concurrentieslag die sommige clubs, ook in onze dichte regio, hanteren. Wij bekijken een jeugdopleiding vanaf 6 jaar tot 18 jaar. Wij kijken niet naar prestaties op korte termijn zoals vaak het geval is waarna kinderen na verschillende jaren overtraind zijn, volleybal moeheid krijgen enzoverder. Overvloedig trainen of continue prestatiedruk kan nefast zijn op lange termijn voor de spelers, zowel fysiek als mentaal. Dit heeft het verleden al vaak uitgewezen!
 6. We trachten in alle leeftijdscategorieën een ploeg, liefst meerdere, in te schrijven bij de meisjes 1
 7. Kinderen krijgen doorheen hun opleiding bij VCHH training van verschillende trainers. Als vuistregel nemen we dat een trainer maximaal 3 seizoenen na elkaar training geeft aan dezelfde spelersgroep. Dit zorgt voor de nodige continuïteit maar zo komen kinderen ook in aanraking met verschillende aanpakken van trainers.
 8. Al onze ploegen spelen of proberen verzorgd volleybal te spelen, dit vinden wij belangrijk. Dit betekent in drie contacten. Winnen is daarom niet het belangrijkste, bijleren wel. Hiervoor wordt een technische leerlijn uitgewerkt.
 9. Het moet de bedoeling zijn dat er jeugdspelers van de eigen club kunnen doorstromen naar de eerste dames- en herenploegen. Evenzeer moet er doorstroming zijn naar de andere ploegen van de club. Daarom is punt 3 zo belangrijk.
 10. Jeugdspelers van buitenaf zijn uiteraard welkom. De basis komt wel uit de H, I, M, N, W 2. Vooral bij de jongens zal het nodig zijn om samen te werken met andere clubs om ploegen te vormen.
 11. Jeugdspelers worden (vooral) gerekruteerd bij de kleinste categorieën. Hoe meer kinderen in de U9, U11 en U13 terechtkomen hoe makkelijker bovenstaande punten kunnen gerealiseerd worden.
 12. Het algemene en jeugdbestuur heeft doorheen de jaren heel wat ervaring opgebouwd. De (sportieve) beslissingen die daar genomen worden zijn het resultaat van ervaring, intensief nadenken en vele vergaderingen.
 13. Alle leefregels worden gerespecteerd door kinderen, ouders en trainers anders is er geen plaats voor deze personen in onze club
 14. Onze club zal niet meedoen aan grootspraak maar een realistisch jeugdplan en visie hanteren
 15. Als allerlaatste hoopt onze club met de jeugdopleiding een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van onze sport. Volleybal is in de hedendaagse tijd helaas minder populair en er is veel concurrentie van andere succesvolle ploegsporten. Wij proberen mee te werken aan een betere en grotere volleybalsport! Volleybal is immer een mooie sport vol met technische en tactische uitdagingen!

1 Het is een realiteit dat er minder jongens volleyballen dan meisjes waardoor deze regel niet realistisch is bij jongens
2 Herenthout, Itegem, Morkhoven, Noorderwijk, Wiekevorst (, groot Heist).